Türk Vatandaşlığı

Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları Nelerdir?

 Yabancı uyruklu İnsanların Türk Vatandaşı Olma Şartları;

 Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, kanun kapsamında Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlığı kazanabilir:

 1- En az 500.000 ABD Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen yabancılar,
 2- En az 250.000 ABD Doları tutarında taşınmaz satın alarak tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyduran ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen yabancılar,
 3- En az 100 kişilik istihdam oluşturan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bu durumu tespit edilen yabancılar,
 4- En az 500.000 ABD Doları tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalardan birine yatıran ve 3 yıl boyunca tutma şartı koyan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen yabancılar,
 5- En az 500.000 ABD Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarından satın alan ve üç yıl tutmak şartı koyan, Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen yabancılar,
 6- En az 500.000 ABD Doları tutarında girişim sermayesi yatırım fonu ya da gayrimenkul yatırım fonu katılma payı alan ve üç yıl süre ile elinde tuttuğu Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen yabancılar,